DOGMA XC 7.7 

DOGMA XC 7.7

MYSLELI STE SI, ŽE VŠETKO UŽ BOLO VYNÁJDENÉ ...ŽE?